Saotome Senseï Extrait d’une VHS de Saotome (Principles Of Aïkido) Éditions Aikido Today Magazine www.aiki.com . Difficile à se procurer. Passez par E Bay par ex. http : biographies d’O-Senseï, Mitsugi Saotome et bien d’autres encore. Tags : o-sensei sensei ueshiba morihei aikido arts martiaux art martial aikikai mitsugi saotome steven seagal hiroshi ikeda yamada kisshomaru moriteru doshu schools kimura jiro nakazono noro tamura ffaaa ffab ufa tissier guillemin bruno gonzalez bachraty arnaud waltz michel erb muller frank noel bernard palmier nobuyushi suwari waza saito iwama ryu morihiro tomiki shioda yoseikan yoshinkan real aikido gouttard tohei mochizuki tadashi abe seigo yamaguchi shoji nishio nocquet festival bercy shihan hombu dojo biographie biography

Tags: ,