WTF WORLD CHAMP 2013 (Heavy Male 87+ kg.) Anthony Obame (Gabon/GAB) vs. Sajjad Mardany (Iran/IRI) 1. Anthony Obame (Gabon) 2. Sajjad Mardany (Iran) 3. Robeli…